HosIda

Psykoterapi


Psykoterapi

Psykoterapi hjælper

 

  • Stress, angst eller let depression
  • Nedsat selvværd og selvtillid
  • Søvnløshed  
  • Rådvildhed omkring hvem du er og hvor du skal hen i livet 
  • Alle former for sorg 
  • Problemer i parforholdet
  • Barnløshed
  • Problemer med at tiltrække en partner
  • Skilsmisse
  • Ensomhed mm.

Men har du andre problemstillinger er det også muligt, at psykoterapi kan hjælpe, da psykoterapeutiske samtaler også kan bruges til at arbejde med personlig eller spirituel udvikling, der ikke lige omfatter en diagnose.

Er du lige nu  stresset, kriseramt, deprimeret, angst eller fastlåst i en ubehagelig tilstand eller situation?

Så behøver du ikke at være alene i processen og du behøver heller ikke, at have en diagnose for at opleve svære livskriser eller for, at behøve hjælp til at komme igennem det hele.

Der er stor forskel på, hvor godt vi er udstyret til at klare psykiske problemstillinger og de mange op og nedture livet byder os i øvrigt.

Hvad end årsagen er til, at du læser disse linjer netop nu og måske overvejer om et psykoterapeutisk forløb kan hjælpe dig, så kan du altid kontakte mig og høre mere om psykoterapi på tel: +45 24 20 41 73

At vove. Hvis du tøver med at henvende dig, kan det være fordi det faktisk kræver en hel del mod, at bede om hjælp fra andre.

At se i øjnene, at man ikke kan mestre den udfordring man oplever, er svært for de fleste.

Men tør du tage dit liv op til fornyet overvejelse og tør du afdække nogle de dybereliggende årsager, der er for din problematik,tør du række ud efter hjælp,ja, så har du allerede taget et kæmpe skridt i den rigtige retning, og så er der hjælp at hente i psykoterapien.

Der lige så mange årsager til at klienter vælger at gå ind i et psykoterapeutisk forløb, som der er sandkorn på en strand. Fælles for dem er dog, at de er kommet til et vendepunkt i livet, hvor nok er nok og en ny sti må søges.

I et psykoterapeutiske forløb hos mig, bliver de vanskeligheder, du oplever søgt afhjulpet gennem en række fortrolige samtaler, der hjælper dig med at bearbejde og balancere dig og dit og hele tiden med det formål at højne din livskvalitet mest muligt.


Hvordan er det at være i psykoterapi ?

Psykoterapi hos mig består af samtaler, der hjælper dig med at identificere og bearbejde dybere personlige problemstillinger, der måske giver dig smerte i livet og eller hindrer dig i, at leve dit liv til det fuldeste.

Samtale terapi er dybt fortrolig og terapeutisk og hjælper dig med at skabe overblik og med at introducere redskaber og nye måder, at håndtere de udfordringer, der hindrer din livskvalitet i at være optimal.

Ofte viser det sig at årsagen til udfordringerne ligger helt andre steder end først antaget og samtalerne er derfor ofte en øjenåbner, der giver et skub i retning af erkendelse og dermed forandring.

En samtale varer 60 min. men ind imellem kan du have behov for en længere samtale og så booker du bare en dobbelt tid. 

Det er svært at sige noget generelt om, hvor længe et terapeutisk forløb kommer til at vare. Men for nogle mennesker kan det vare nogle få måneder, mens det for andre kan tage længere.

Varigheden af dit forløb varierer alt efter problemstilling og arbejdsindsats og slutter i reglen, når der ikke syntes at være mere at snakke om.

Efter et endt psykoterapeutisk forløb, kan det for nogle være den eneste gang de er i terapi i resten af deres liv. Andre vælger at bruge psykoterapi, som et tilbagevendende redskab til at komme gennem svære perioder og andre igen bruger psykoterapi til løbende personlig udvikling.

Ring gerne på telefon +45 24 20 41 73 eller kontakt mig via kontaktformularen. Jeg svarer så hurtigt jeg kan og husk, at der ikke findes dumme spørgsmål.

Læs her om mine specialer og om de mere lavpraktiske ting: praktisk og endelig om mine priser


Mit terapeutiske ståsted

Sindets tilstand påvirker det fysiske og omvendt.

Jeg hjælper andre via en holistisk og gestaltterapeutisk tilgang til mentale, åndelige og fysiske udfordringer.

Mit brede sundhedsfaglige ståsted kombineret med min psykoterapeutiske uddannelse betyder, at jeg er grundigt inde i, hvorledes sindet og kroppen skal spille sammen for at opleve harmoni.

Jeg anvender derfor helt automatisk og intuitivt relevante dele af min baggrundsviden, redskaber og erfaring i terapeutiske  sammenhænge.

Mit udgangspunkt ligger altid der, hvor du er lige nu og du vil opleve mig som en autentisk og oprigtigt lyttende interesseret person, der er på din side hele vejen igennem hele dit forløb.

Jeg accepterer dig for den du er, og vil i et terapeutisk forløb være det neutrale anker, som du kan støtte dig op ad.

Når du er i et psykoterapeutisk forløb hos mig, vil du ind imellem få hjemmearbejde, som det er vigtigt, at du afsætter tid til at udføre. 

Det er en del af din terapeutiske process med dig selv og at du deltager aktivt i din egen process mellem sessionerne, betyder meget for dine resultater.

Hvor mange samtaler du har behov for kommer naturligvis helt an på, hvilke problemstillinger du bakser med og hvordan du arbejder med dig selv.

Terapeutiske forløb er individuelle, hvad angår længde. For nogle går processen hurtigere og kan klares på et par samtaler, mens den for andre kan tage længere tid og mange samtaler.

Derfor vil jeg ikke her sætte tidsrum på hvor meget og hvor længe du lige præcis har brug for, for at opnå de resutater du ønsker. Men opfordrer dig i stedet for til at se dit psykoterapeutiske forløb, som en investering i dig selv, der har det formål fremadrettet at forbedre dit liv.

Lyt til din læge.Har du en diagnose og eller er du medicineret er det vigtigt, at du forstår at psykoterapi aldrig hverken kan, eller erstatte din evenuelt medicinske behandling hos din læge eller psykiater.

Jeg anbefaler derfor på det kraftigste, at du fortsætter din behandling hos din læge så længe din læge anbefaler det.

Når det så er sagt,vil jeg lige tilføje at det er videnskabeligt påvist, at klienter med en psykiatrisk diagnose, som for eksempel depression, angst og eller stress, kan opleve stor effekt af psykoterapeutisk behandling parallelt med en medicinsk behandling.

Det skyldes, at psykoterapien giver dig  kognitiv træning og indsigt i at håndtere din adfærd, på en anden og mere konstruktiv måde end før, og det er noget medicin ikke kan klare.


Gestaltterapi?

Gestaltterapi er en psykoterapeutisk terapiform udviklet i 1950 erne af en gruppe psykologer, psykiatere og filosoffer.

Fritz Perls der var psykoanalytiker og inspireret af Wilhem Reich, anses for at være skaberen af Gestaltterapien selvom hans kone Laura Perls nu også var med i projektet.

Gestaltterapiens hovedtese er, at mennesket er dynamisk foranderligt og altid ansvarligt for sit liv.

Gestaltteorien siger at, mennesket er født som et selvregulerende individ, der dynamisk og gennem medfødt opmærksomhed overfor egne behov og vilkår, kan tage ansvar for eget liv og egne valg. 

Menneskelivet består af en foranderlig proces og mennesket er skabt til at overleve og udfolde sig i et meningsfuldt samspil med omgivelserne. Personlighedsdannelsen sker løbende gennem hele livet og forandringsprocesser er derfor et livsvilkår.

Evnen til at tilpasse sig forandring, er en forudsætning for, at opleve fysisk og psykisk sundhed. Det er når der opstår problemer med at opretholde den gensidige fremaddrivende kontakt, mellem sig selv og omgivelserne, at tilpasningsprocesserne hindres og her, at man så kan opleve en disharmoni, der kan føre til fysisk såvel som psykisk sygdom.


Når du arbejder gestaltterapeutisk med dig selv foregår den terapeutiske samtale, som en autentisk eller ægte samtale mellem to mennesker. Der tages altid udgangspunkt i det der foregår lige her og nu og en session indledes typisk med, at du fortæller hvad du har på hjerte.

Din gestaltterapeut er 100% til stede og lytter og observerer og responderer, på det du siger og en dialog om det du udtrykker opstår naturligt. En gestaltterapeut bruger sig selv i den terapeutiske situation, ved at være autentisk og opmærksom på dig, når du fortæller og ved at give en ærlig tilbage melding.

Formålet med gestaltterapi er altid at undersøge din oplevelse og at bidrage til, at du opnår en erkendelse for gennnem erkendelsen når du forandring. 

Mere information om gestaltterapi her: opslagstavle.Telefon (+45)2420 4173 |   Mail:hosida@hosida.dk  |   Kontaktformular
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk