HosIda

Fakta om psykoterapi


Fakta om Psykoterapi

Psykoterapi er for dig, der ønsker at opnå større selvindsigt. 

Psykoterapi kan være det, du har brug for, hvis du for eksempel er kommet i en situation, hvor du oplever stor følelses mæssig smerte eller, hvor du er i en menneskelig krise grundet tab af en nærtstående.

Men det kan også være at du oplever en eksistentiel krise, hvor du ikke kan finde op og ned på hvem du er mere, eller hvor du hører hjemme. Måske har du en kronisk lidelse, der gør dit hverdags liv svært eller du er pårørende til en syg person. 

Det er min erfaring at psykoterapi kan hjælpe mennesker med stress, angst eller let depression eller en cocktail af flere lidelser. Men det er også min erfaring, at en række andre menneskelige forhold kan bearbejdes og ændres til det bedre, ved hjælp af psykoteraputiske samtaler .

Det er langtfra alle der henvender sig, som ligefrem har fået en medicinsk diagnose, der sætter deres symptomer ind i en kasse med navn på. Og om du kommer med en diagnose eller ej er ikke vigtigt.

Jeg tager altid udgangpunkt i dig og din problemstilling lige nu, med eller uden diagnose. og henviser naturligvis til læge, hvis der er grund til at antage, at du har brug for en diagnose eller mere hjælp end den jeg kan give dig. 

Årsagen til din henvendelse er formentlig, at du bærer på en række symptomer på ubalance i din krop og sind, som du bare gerne vil af med. Det kan også være, at du bare ønsker, at ændre noget ved dig selv, som du ikke syntes er, som du gerne vil det er.

Dit terapeutiske forløb bestemmes af de centrale temaer i dine problemstillinger og jeg anvender de mest relevante metoder i din terapi.

Jeg tilretter terapien undervejs i dit forløb, alt efter hvordan du udvikler dig. Ved vores første session, vil jeg søge at afklare, hvilke problemstillinger du står med og hvad der er centralt og ud fra det vurdere, om jeg kan hjælpe dig og hvordan. 

Problemstillinger kan sjældent deles meget skarpt op,dertil er livet for komplekst. Men for nu at gøre tingene lidt mere håndterbare, har jeg tilstræbt at beskrive dem, lidt mere firkantet med brug af diagnostiske termer.

Længere ned på siden, kan du derfor læse kort om hvordan psykoterapi er relevant og hviklen erfaring jeg har med det. Det er dog vigtigt at huske på, at du sagtens kan have udfordringer der ikke lige passer ind i en klar diagnostisk kasse og stadig have udfordringer, der er velegnede til et psykoterapeutisk forløb, hvor du opnår personlig udvikling. 

Du er altid velkommen til at kontakte mig for spørgsmål på telefon +45 24 20 41 73 eller via min kontaktformular


Psykoterapi og stress

Fakta om stress

 • Mellem 250-300.000 danskere lider af alvorlig stress
 • 450.000 oplever stress symptomer dagligt
 • Hver fjerde (35.000) sygemeldes hver dag pga. stress
 • Flere kvinder (25%) end mænd (17,5%) har et højt stress niveau
 • Flere med et højt stress niveau har en langvarig sygdom 
 • Færre med højt stressniveau er hårdt eller moderat fysisk aktive i fritiden 
 • Flere med et højt stress niveau ryger dagligt og er svært overvægtige (Kilde: Stressforeningen).  

Der findes ikke en ensartet behandling af stress i sundhedssystemet, hvilket kan undre da der er et voksende antal mennesker der ender med, at få alvorlige følger af en ubehandlet stresstilstand. Stress behandles dog med stor success af psykoterapeuter og flere andre faggrupper. 

Det er min erfaring at folk med stress er anspændte i krop og sind og derfor indledningsvist ikke rigtig har overskud til, at arbejde med sig selv kognitivt. 

Henvender du dig derfor til mig med stress som det centrale for dine udfordringer, vil dit psykoterapeutiske forløb altid først søge, at få din krop og din psyke i så meget balance, at der kan skabes overskud til at kigge på adfærd og arbejde med den kognitive del.

Jeg anvender mindfullness og afspænding i forhold til, at skabe balance i krop og sind og finder at samtale terapi er effektivt i forhold til, at arbejde med den kognitive del, hvor du får større indsigt i din egen adfærd og træning i kognitive færdigheder nu og her. 

Resultatet af din terapi beror på på din mestringsevne og motivation for at komme viderer frem til en balaceret tilstand og på, hvor dybtliggende årsagerne er til, at du lider af stress. 

Resultatet vil på mange måder også afspejle, hvor godt du og jeg arbejder sammen og derfor er det også vigtigt, at afklare om der er god kemi mellem os, inden vi starter et forløb. 

I et psykoterapeutiske forløb får du chancen for, at arbejde med at dæmpe dine symptomer og lære, hvad der fremkalder din stresstilstand og hvordan du kan justere din adfærd for hindre tilstanden i at forværres.

Du kan læse mere om stress her: netdoctor.dk og eller stressforeningen.dk


 


Psykoterapi og angst

Fakta om angst

 • Cirka 350.000 danskere i alderen 16-65 år lider af en eller anden form for angst
 • En mindre andel behandles af sundhedssystemet og et ukendt antal hos psykiater,psykoterapeuter, psykologer og læger
 • Det er tilfældigt, hvor angstlidende behandles og det antages, at de fleste ikke modtager relevant behandling (kilde: Angstforeningen).

Der findes en række forskellige angstlidelser og den ene gruppe lidelser (panikangst,agorafobi og enkelfobier) har det til fælles, at de giver kraftige kropslige symptomer, som for eksempel åndenød og hjertebanken og svedeture. 

For en anden gruppe angstlidelser (generaliseret angst og socialfobi) gælder det, at symptomerne godt nok kan give kropslige reaktioner og uro i kroppen, men at det meste foregår inde i personens hoved, og har en langt mere kognitiv karakter end den første gruppe. 

Jeg har god erfaring med behandling af panikangst og socialfobi og finder at den psykoterapeutiske samtale giver gode resultater, både hos dem, der sideløbende modtager antidepressiv behandling og hos de der ikke gør. Udfaldet af behandling med psykoterapi beror dog også på, hvilken form for angstlidelse du har.                 

Indledningsvist vil du i din samtale med mig lære om, hvad kamp/flugt refleksen går ud på, fordi du gennem denne indsigt bliver i stand til at forstå, hvorfor du reagerer som du gør.

Når forståelsen er indtruffet er vejen så banet for, at du kan nærme dig de situationer, der fremkalder angsten hvorved den opløses. 

Der er naturligvis flere veje til målet om, at blive symptomfri og jeg supplerer ofte behandlinger med mindfullness og tilføjer også hverdags coacing, for at hjælpe den ramte med overblik og en følelse af kontrol. 

Du kan læse mere om depression i artiklen om angst her: netdoctor.dk og angstforeningen.dk

 Psykoterapi og depression

Fakta om depression 

 • Cirka 500.000 danskere vil opleve, at få en svær depression i løbet af deres liv
 • På en tilfældig udvalgt dag i løbet af året, vil mellem 100.000 og 200.000 opleve, at have en mildere form for depression 
 • 40 % af danskerne går i terapi for depression eller nedtrykthed (Kilde: Dansk psykoterapeutforening via analyseinstitutet YouGov ( 2016).  

Der er videnskabelig evidens for at psykoterapeutisk behandling af mild til moderat depression er meget effektivt. Får du antidepressiv medicin for en let til moderat depression, kan du også få stor gavn af sideløbende psykoterapeutiske samtaler.

Medicinen dæmper dine lidelser og psykoterapien hjælper dig med, at identificere dine egne adfærdsmønstre og træne dine kognitive evner. 

Det er langfra sikkert, at du kommer af med din depression, fordi du får et psykoterapeutisk forløb, det kommer helt an på depressionens karakter og niveau og din evne og motivation til at videudvikle dine kognitive evner.

Men det er dog ret sikkert at sige, at et psykoterapeutisk forløb kan og formentlig vil hjælpe dig i et eller andet omfang.

Målet med et psykotrapeutiske forløb, er at give dig  indsigt i din egen adfærd og at træne dine kognitive evner i en sådan grad, at du lærer, hvordan du administrerer din depression gennem  adfærdsændringer.

På den måde kan du på sigt afhjælpe din depression og lære, at foregribe udvilkingen af en sværere depression, hvortil psykoterapeutisk behandling vil være uegnet.

Du kan læse mere om depression i artiklen om depression her: www. netdoctor.dk  og depressionsforeningen.dkTelefon (+45)2420 4173 |   Mail:hosida@hosida.dk  |   Kontaktformular