HosIda

Om HosIda


Om Klinikken

HosIda
Da HosIda blev til i 2019, tilbød firmaet hjælp med fondsprojekt ansøgninger og holistisk sundheds coaching og psykoterapi for private.

Derudover tilbød firmaet freelance karriere konsulent ydelser til anden aktør på beskæftigelses området.

Firmaet lukkede ned i en periode, hvor HosIda tilpassede sig Covid9 situationen ved blandt andet at åbne en holistisk online klinik i foråret 2021.

Online holistisk klinik tilbyder 

  • Holistisk sundheds coaching
  • Psykoterapi 
  • Coaching
  • Undervisning i personlig udvikling og mindfullness

HosIda tilbyder også 

  • Deltagelse i fondsprojekter indenfor sundheds - og velfærdsteknologi
  • Freelance konsulent arbejde som underleverandør til anden aktør på beskæftigelsesområdet.

HosIda ejes og drives af Ida Falk Nielsen, der også er den du møder, når du kontakter HosIda.


Smittefare og fysiske begrænsninger i den personlige kontakt og personlige samtaler er fortsat stærkt udfordret under covid19 pandemien. 

Den holistiske online klinik giver nem adgang for dem, der ønsker at arbejde med deres personlige eller karrieremæssige udvikling hjemmefra og det er da også bevæggrunden for at online klinikken blev oprettet.

Under Covid19 krisen tilbyder klinikken udelukkende online samtaler, men ønskes en face - to - face konsultation, kan man altid blive skrevet op på en venteliste, til et tidspunkt i fremtiden, hvor HosIda begynder at tilbyde fysiske konsultationer. 

Du kan læse meget mere præcist om, hvad den holistiske online klinik tilbyder under de forskellige faneblade i menuen og ønskes rigtig god fornøjelse på din rejse rundt på siden her.

Ønsker du mere information om hvad HosIda kan tilbyde dig, opfordres du til at komtaktw HosIda på telefon 24204173 eller at skrive en meddelelse per kontakt.