HosIda

Hvad kan psykoterapi afhjælpe?


Hvem bruger psykoterapi ?

Psykoterapi er for dig, der ønsker at opnå større selvindsigt

Psykoterapi kan være det, du har brug for, hvis du for eksempel er kommet i en situation, hvor du oplever stor følelses mæssig smerte eller, hvor du er i en menneskelig krise grundet tab af en nærtstående.

Men det kan også være at du oplever en eksistentiel krise, hvor du ikke kan finde op og ned på hvem du er mere, eller hvor du hører hjemme. Måske har du en kronisk lidelse, der gør dit hverdags liv svært eller du er pårørende til en syg person. 

Det er min erfaring at psykoterapi kan hjælpe mennesker med stress, angst eller let depression eller en cocktail af flere lidelser. Men det er også min erfaring, at en række andre menneskelige forhold kan bearbejdes og ændres til det bedre, ved hjælp af psykoteraputiske samtaler .

Det er langtfra alle der henvender sig, som ligefrem har fået en medicinsk diagnose, der sætter deres symptomer ind i en kasse med navn på. Og om du kommer med en diagnose eller ej er ikke vigtigt.

Jeg tager altid udgangpunkt i dig og din problemstilling lige nu, med eller uden diagnose og henviser naturligvis til læge, hvis der er grund til at antage, at du har brug for en diagnose eller mere hjælp end den jeg kan give dig. 

Årsagen til din henvendelse er formentlig, at du bærer på en række symptomer på ubalance i din krop og sind, som du bare gerne vil af med. Det kan også være, at du bare ønsker, at ændre noget ved dig selv, som du ikke syntes er, som du gerne vil det er.

Dit terapeutiske forløb bestemmes af de centrale temaer i dine problemstillinger og jeg anvender de mest relevante metoder i din terapi.

Jeg tilretter terapien undervejs i dit forløb, alt efter hvordan du udvikler dig. Ved vores første session, vil jeg søge at afklare, hvilke problemstillinger du står med og hvad der er centralt og ud fra det vurdere, om jeg kan hjælpe dig og hvordan. 

Problemstillinger kan sjældent deles meget skarpt op,dertil er livet for komplekst. Men for nu at gøre tingene lidt mere håndterbare, har jeg tilstræbt at beskrive dem, lidt mere firkantet med brug af diagnostiske termer.

Under fanen Vidensbank i menuen kan du derfor ved at rulle ned på menuen, læse kort om hvordan psykoterapi er relevant for henholdsvis stress,angst og depression og hvilken erfaring jeg har med lige det.

Det er dog vigtigt at huske på, at du sagtens kan have udfordringer der ikke lige passer ind under de tre nævnte kategorier og dermed i en klar diagnostisk kasse. Du kan sagtens have andre svære udfordringer, der er velegnede til et psykoterapeutisk forløb og hvor du kan opnå personlig udvikling. 

Kontakt mig og find ud af om psykoterpi kunne være noget for dig for på telefon +45 24 20 41 73 eller via kontaktHosIda -  Nørrebjerg Runddel 192E , 5220 Odense Sø 


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk