HosIda

Privatlivspolitik

GDPR og din sikkerhed Datatilsynets regler for håndtering af persondata gælder også for klienter HosIda og firmaet er sikret efter EU's person databeskyttelseslov (GDPR) og overholder: GDPR retningslinjer for privatpraksiserende ergoterapeuter 

Når du derfor skriver til HosIda via kontakt er du sikret fuld fortrolighed. 

Hvis du bruger kontakt formularen, som mail til HosIda underskriver du samtidig, at du forstår, at du nu har givet tilsagn til, at et svar sendes tilbage, således som GDPR lovgivningen kræver det.

Hvis du skriver en mail direkte til hosida@hosida.dk er den, ligesom kontakt formularen krypteret end- to end  og det er også kun Ida der kan læse din mail. Online samtaler er strengt fortrolige og optages ikke af Ida, ligesom det forventes, at du heller ikke optager vores samtaler.

Online samtalen foregår over et medie der er krypteret - end -to - end hvor det ikke er muligt for udenforstående at lytte med.


Etik - HosIda følger sundhedsstyrelsens krav om tavshedspligt og arbejder efter de, til enhver tid gældende regler om faglighed og etik og ergoterapeutforeningens etiske retningslinjer

Som amerikansk uddannet gestaltterapeut er Ida medlem af The gestalt network (gestalt.org) og følger i øvrigt de etiske regler for The European Association for Gestalttherapy(EAGT)(eagt.org).


Journalføring - Som autoriseret ergoterapeut , følger Ida bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler i forhold til min journalføring.

Du bedes derfor allerede ved første henvendelse give samtykke til, at Ida må skrive journal notater, ved hver samtale eller alternativt fortælle Ida at du ikke ønsker at der skrives journal, hvorefter Ida vil undlade dette. 

For at den ene eller anden aftale bliver gyldig, kræver det din underskrift. Hvis vi aftaler at indgå et samarbejde, modtager du derfor en samtykke erklæring i din mail, som du bedes underskrive og sende tilbage til HosIda før første samtale. Vores korrespondance foregår altid  i en end - to - end krypteret mail og det er kun Ida, der læser din mail. 

Ida's journal notater er først og fremmest et arbejdsredskab, der anvendes som grundlag for behandling og faglig udvikling. De giver hende en mulighed for, at vurdere kvaliteten og effektiviteten af hendes faglige virksomhed og har derudover det til formål, at sikre patientsikkerhed.

Min journalføring er manuel og udarbejdet med et kodesystem, kun Ida kender og opbevares ikke digitalt på en pc eller på usb stick.

Journaler opbevares forsvarligt og det er sikret, at uvedkommende ikke har adgang til din journal.