HosIda

Psykoterapi og depression

Vidste du at...

  • Cirka 500.000 danskere vil opleve, at få en svær depression i løbet af deres liv
  • På en tilfældig udvalgt dag i løbet af året, vil mellem 100.000 og 200.000 opleve, at have en mildere form for depression 
  • 40 % af danskerne går i terapi for depression eller nedtrykthed (Kilde: Dansk psykoterapeutforening via analyseinstitutet YouGov ( 2016).  

Der er videnskabelig evidens for at psykoterapeutisk behandling af mild til moderat depression er meget effektivt. Får du antidepressiv medicin for en let til moderat depression, kan du også få stor gavn af sideløbende psykoterapeutiske samtaler.

Medicinen dæmper dine lidelser mens psykoterapien hjælper dig med, at identificere dine egne adfærdsmønstre og træne dine kognitive evner så du i højere grad bliver i stand til at styre din lidelse.

Det er langfra sikkert, at du kommer af med din depression, fordi du får et psykoterapeutisk forløb, det kommer an på depressionens karakter og niveau og din evne og motivation til at videudvikle dine kognitive evner.

Men det er dog ret sikkert at sige, at et psykoterapeutisk forløb kan og formentlig vil hjælpe dig i et eller andet omfang.

Gør noget ved din depression - HosIda hjælper folk der lider af mild til moderat depression med at få indsigt i egen adfærd. Ida hjæper dem med at træne de kognitive evner i en sådan grad, at de lærer, hvordan de bedst administrerer deres depression, gennem  adfærdsændringer, hvorved de opnår en mere afbalanceret og positiv livskvalitet.

Mild til moderat depression kan på sigt afhjælpes ved at den ramte, blandt andet lærer at foregribe udvilkingen af en sværere depression hvor psykoterapi vil være uegnet.

Du kan læse mere om depression i artiklen om depression her: www. netdoctor.dk  og depressionsforeningen.dk