HosIda

Hvad er gestaltterapi?

Gestaltterapi er en psykoterapeutisk terapiform udviklet i 1950 erne af en gruppe psykologer, psykiatere og filosoffer.

Fritz Perls der var psykoanalytiker og inspireret af Wilhem Reich, anses for, at være skaberen af Gestaltterapien selvom hans kone Laura Perls nu også var med i projektet.

Gestaltterapiens hovedtese er, at mennesket er dynamisk foranderligt og altid ansvarligt for sit eget liv.

Gestaltteorien siger at, mennesket er født som et selvregulerende individ, der dynamisk og gennem medfødt opmærksomhed overfor egne behov og vilkår, kan tage ansvar for eget liv og egne valg. 

Menneskelivet består af en foranderlig proces og mennesket er skabt til at overleve og udfolde sig i et meningsfuldt samspil med omgivelserne. Personlighedsdannelsen sker løbende gennem hele livet og forandringsprocesser er derfor et livsvilkår.

Evnen til at tilpasse sig forandring, er en forudsætning for, at opleve fysisk og psykisk sundhed. Det er når der opstår problemer med, at opretholde den gensidige fremaddrivende kontakt, mellem sig selv og omgivelserne, at tilpasningsprocesserne hindres og her, at man så kan opleve en disharmoni, der kan føre til fysisk såvel som psykisk sygdom.

Se også her om the gestalt awareness cycle: 

https://mysticlivingtoday.com/view
page.php?ID=2120 (engelsk)


Når du arbejder gestaltterapeutisk med dig selv, foregår den terapeutiske samtale, som en autentisk eller ægte samtale mellem to mennesker. Der tages altid udgangspunkt i det der foregår lige her og nu og en session indledes typisk med, at du fortæller hvad du har på hjerte.

Din gestaltterapeut er 100% til stede og lytter og observerer og responderer, på det du siger og en dialog om det du udtrykker opstår naturligt. En gestaltterapeut bruger sig selv i den terapeutiske situation, ved at være autentisk og opmærksom på dig, når du fortæller og ved at give en ærlig tilbage melding.

Formålet med gestaltterapi er altid at undersøge din oplevelse og at bidrage til, at du opnår en erkendelse for gennnem erkendelsen når du forandring. 

For uddybende information om gestaltterapi følg dette link: 

https://www.gestaltinstituttet.dk/wp-content/uploads/2019/09/Hvad-er-gestaltterapi.pdf